den art works with independent artists based on individual 

projects and exhibitions.

den art, bağımsız sanatçıların kişisel projeleri ve sergileri üzerine çalışıyor.