Esin Aykanat Avcı

Esin Aykanat Avcı 1986 yılında Ankara’da doğdu. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Fransa’da katılmış olduğu üç aylık bir gönüllü çalışma kampında bir seramik atölyesinde çalışma imkanı buldu. Güzel sanatlara duyduğu ilgi, bu üç aylık süreçte kil malzemesiyle arasında o zamandan beri devam eden bağı kurdu. 2010 yılında Türkiye’ye dönüşünü takiben Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Yüksek Lisans Programı’na kabul edildi. Tez araştırmasını Erasmus Bursu ile UWIC Cardiff School of Art and Design, Galler’de tamamlayarak 2013 yılında mezun oldu. 2014 yılında yine Hacettepe Üniversitesi Seramik Bölümü Sanatta Yeterlik Programı’na başladı. 2017-2018 Akademik Yılı boyunca Fulbright Doktora Tezi Araştırma Bursu kapsamında, Newark, Delaware, Amerika’da tez çalışmalarını yürüttü. 

2019 Ankara’da ilk kişisel sergisini açan Esin Aykanat Avcı, insanın doğayla etkileşimi ve fiziksel olarak tekrar bir olabilme ihtimali konularından yola çıkan süreç odaklı yerleştirme, heykel, video, arazi sanatı ve biyo sanat alanlarında ürettiği çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası sergilere katılmaya devam etmekte, çalışmaları ulusal sanat koleksiyonlarında yer almaktadır. Şu anda halen Hacettepe Üniversitesi’nde tez çalışmasının son aşamasını ve Ankara’da bir Sanatçı İkamet Programı kapsamında sağlanan atölyesinde kişisel çalışmalarını yürütmektedir. 

Esin Aykanat Avcı was born in 1986, in Ankara. Avcı graduated from Hacettepe University, Department of American Culture and Literature in 2009. After her graduation, Avcı had the opportunity to work in a ceramic studio in a three-month volunteer work camp she attended in France. Her interest in fine arts had established her longstanding attachment to clay, during this period. Following her return to Turkey, Avcı was accepted to the Graduate Program of Hacettepe University Faculty of Fine Arts, Department of Ceramics in 2010. She completed her thesis research with an Erasmus Scholarship at UWIC Cardiff School of Art and Design, Wales and graduated in 2013. In 2014, Avcı started Hacettepe University Department of Ceramics Art Proficiency Program. During the 2017-2018 Academic Year, receiving the Fulbright Visiting Student Researcher Scholarship, she conducted her dissertation research in Newark, Delaware, USA. 

Avcı continues to participate in national and international exhibitions with her works that focuses on issues of human-nature interaction and the possibility of being physically one with nature, with a focus on process in the forms of installation, sculpture, video, land art and bio-art, some of which have been included in national art collections. Avcı is currently working on the final stage of her Ph.D. dissertation at Hacettepe University and produces her art works at her studio provided within the scope of an Artist Residence Program in Ankara.