Deniz Karakurt Şekerci

Deniz Karakurt Şekerci Denizli’de doğdu.

2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden birincilikle mezun olmuştur.

2007 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde “İçe Kapanışa tepki, Ruhsal birikim ve sonuçlarının plastik sanatlar bağlamında figüratif yorumlamaları” konulu Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 

Sanatçı, kişisel sergilerinin yanında, ulusal ve uluslararası çalıştay,  fuarlar ve karma sergilerde yer almıştır. Özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı çalışmalarını Antalya’daki atölyesine sürdürmektedir.

Sanat Anlayışı :

Bir imge ile başlayan yolculuğu çetrefilli yollardan geçerek,  devam ederken aslında kendi yüreğinin derinliklerinde son bulmaktadır. Resimlerindeki imgeler görünenin ötesinde tinsel fotoğrafının biçim üzerindeki  izdüşümüdür aslında. Sanatçının yüreğinde biriktirdiklerini açığa çıkardığını görüyoruz. 

Resimlerindeki sert ve agresif çizgiler zaman zaman durağan yüzeyin önüne çıkar. Başkaldıran ve hep bir derdi olan ve metaforik olarak kullandığı imgeler figürler zaman zaman sakin zaman zaman da hüzünlüdür. Bazen yüzeydeki  fovist renkler çizgilerle kavga ederken bir anda dinginliğe ulaşmaktadır.

Eserlerinde bazen güneşten bir parça kırmızı bazen de hançerin bıraktığı keskin çizgiler görülür. Çayırlarda bir parça yeşil, gökyüzünde bir parça mavi vardır.

Deniz Karakurt Şekerci was born in Denizli.

She graduated from the Painting Department of the Faculty of Fine Arts at Akdeniz University in 2004 with the first rank.

In 2007, she completed her Master's Degree with her thesis on “Figurative Interpretations of Reaction to Introversion, Spiritual Accumulation, and Its Results in the Context of PLASTIC ARTS” at Akdeniz University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting.

In addition to her personal exhibitions, the artist took part in national and international workshops, fairs and group exhibitions. The artist, whose works are in private collections, continues her work in her workshop in Antalya.

Artistic perspective :

Her journey, which starts with an image, goes through intricate paths, and as it continues the creation, it actually ends in the depths of her own heart. The images in her paintings are actually the projection of the spiritual photography on the form, beyond the visible and seen. We see that the artist reveals what she has accumulated in her heart.

The hard and aggressive lines in her paintings sometimes appear in front of the static surface. The images, figures are rebellious and always have a problem and with those problems, she uses metaphorical expression, these expressions  are time to time calm and time to time sad. Sometimes the fauvist colors on the surface suddenly reach calmness while fighting within the lines.