top of page
Ali Yerli ‘orta doğu tekniği’

Ali Yerli ‘orta doğu tekniği’

20.000,00₺Price
Excluding VAT

‘orta doğu tekniği’

60 x 31 x 7 cm,

2022

 

Kent, insanların ortak yaşama biçimlerinden etkilenen, bu yaşama biçimlerine göre şekillenen mekanlardır. Birçok kültürel, siyasal, tarihi, mimari ve sanatsal öğeyi içinde barındırarak gelişen dönüşen bir alandır. 

Çalışmaların ana karakteristiği kentsel gelişimi gözlemleyerek kent siluetleri üzerinden oluşmaktadır. Çalışma yöntemi ise günlük yaşamdan toplanan kent mekanlarının manzaralarıdır. Bir çok farklı insanın müdahalesi sonucu oluşan kent mekanları ortak noktada bir kent hakkı mücadelesinin ortak paydası haline dönüşmektedir. 

 Kentlilerin üzerinde yaşamakta oldukları mekânların birer tüketim mekânı haline dönüşmesi ve bu mekanları ortak paydada şekillendirilememesi üzerinden yola çıkarak şehir hakkı toplumsal alanda karşılık bulmakta ve bir alternatif oluşturmaktadır. Mevcut düzenin dinamiklerine eleştirel bir biçimde yaklaşmakta ve bu eleştiriler doğrultusunda şehre ilişkin yeni bir mekânsal pratik oluşturmayı hedeflemektedir. 

 

    bottom of page