Tuval üzeri akrilik & tekstil

90x110cm

2022

 

Deniz Karakurt Şekerci

‘Woman’

Tuval üzeri akrilik & tekstil

90x110cm 2022

Gelenek ile deneysel olan arasında yankılanan bu yapıtlarda, tercih edilen dilsel yönseme boya resminin varlık alanında tespit olunurken, çağdaş olanla ilinek oluşturan müdahale olarak tekstil malzemesinin varlığı sanatçıda mevcut çağcıl bir kaygının işareti olarak karşımızdadır. Dikiş ipiyle örüntülenen bu biçimlendirmeler arz ettiği çizgisel efekt dolayısıyla, bir yanı desen pratiğinin göz ardı edilmediği bir duyarlığın, diğer yanı ise zamansal bir kaygının karşılıkları gibidir.

Eserlerinde kadının toplumsal yaşamdaki yerini feminist bir söylemle araştırır. Son tahlilde yeni-ifadeci resmin dilsel olanaklarını düstur edinmiş olan sanatçı “Dikiş İzi” adlı serisiyle, birey olarak kadının yaşamla arasında ilinek oluşturan meseleleri boya üzerine iple teyelleyerek karşımıza koyar.

 

Deniz Karakurt Şekerci Denizli’de doğdu.

2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden birincilikle mezun olmuştur.

2007 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde “İÇE KAPANIŞA TEPKİ, RUHSAL BİRİKİM VE SONUÇLARININ PLASTİK SANATLAR BAĞLAMINDA FİGÜRATİF YORUMLAMALARI” konulu Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Sanatçı, kişisel sergilerinin yanında, ulusal ve uluslararası çalıştay, fuarlar ve karma sergilerde yer almıştır. Özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı çalışmalarını Antalya’daki atölyesine sürdürmektedir.

 

Deniz Karakurt sekerci 'Woman'

13.000,00₺Price