Yamaç Atan 1996 yılında Ankara’da doğdu. Antalya da Akdeniz Üniversitesinde güzel sanatlar fakültesini bitirdikten sonra resim ana sanat dalı üzerine yüksek lisansı 2022 yılında bitirdi. Resim tarzı içinde depresif ve melankolik öğeler nevrotik ruh halleri ön planda olmak üzere toplumsal olayları, gençleri, popüler tüketimi ele almakta.